RPAS Drone – Klasse 2 theorie

 

Tijdens de theorie-opleiding RPAS Drone – Klasse  2 leer je de theorie die nodig is voor het attest van afstandspiloot. Dit attest is niet hetzelfde als het bewijs van bevoegdheid dat nodig is voor Klasse 1. De lessen worden gegeven in klasverband (kleine groepjes van een zestal personen) en de opleiding duurt 15 lesuren.

De opleiding bestaat uit twee modules: algemene luchtvaartkennis en specifieke kennis voor drones. Elke module duurt 7,5 lesuren (een lesdag).

 

Module 1 - Algemene luchtvaartkennis

Luchtvaartregelgeving
Menselijke prestaties
Meteorologie
Communications

Module 2 - Specifieke kennis

Algemene kennis van het luchtvaartuig
Vluchtprestaties en -planning (drone)
Navigatie
Operationele procedures (drone)
Vluchtbeginselen (drone)
Privacywetgeving

Cursushandboek

Wij gebruiken het cursushandboek van EuroUSC-Benelux. Elk onderwerp wordt hierin besproken.

Ander cursusmateriaal

Studiegids RPAS Drone
Luchtvaartkaart Low-Air Belgium
Navigatieliniaal
Toegang tot voorbeeldexamenvragen

Test en examen

Gedurende de opleiding zal jouw progressie opgevolgd worden aan de hand van verschillende progress tests. Deze vragenlijsten bevatten voorbeeldvragen over de pas gestudeerde leerstof en zijn een goede indicatie van wat je reeds beheerst en wat je nog wat extra moet studeren.

Op het einde van de opleiding organiseren we een reeks proefexamens, zodat je van elk vak al eens een examen hebt afgelegd vooraleer naar het officiële examen te gaan. Op deze proefexamens moet je ook 75% scoren en je kan maar naar het officiële examen gaan als je op elk vak voldoende hebt gescoord.

Theorie-examen

Er is geen officieel theorie-examen Klasse 2 voor het bekomen van het attest van afstandspiloot. De kennis van de kandidaat zal worden getest door de examinator op het praktijkexamen.

Voor meer informatie over het attest van afstandspiloot en de geldende regelgeving, klik op het logo van het DGLV