Bridge course LAPL/PPL H > A

 

Tijdens de brugcursus LAPL/PPL (H) naar (A) leer je de specifieke vakken die nodig zijn voor het theorie-examen LAPL/PPL(A). Een voorwaarde is uiteraard dat je reeds in het bezit bent van een EASA-vergunning in de helikoptercategorie. Voor de gemeenschappelijke vakken ben je vrijgesteld, maar van de vliegtuigvakken moet je nog wel een theorie-examen afleggen.

Er is geen minimumvereiste voor wat betreft de lesuren, dit wordt in samenspraak met de kandidaat besproken. Een dertigtal lesuren is een goed uitgangspunt.

Gelet op het kleine aantal kandidaten, organiseren we geen klassikale cursus. Dit is een individuele opleiding op maat van de kandidaat.

Inhoud van de opleiding

Algemene kennis van het luchtvaartuig
Vluchtprestaties en -planning (vliegtuig)
Navigatie
Operationele procedures (vliegtuig)
Vluchtbeginselen (vliegtuig)

Cursushandboeken

De cursushandboeken voor deze brugcursus zijn opgesteld door de instructeurs van onze school. Wij werken enkel met Nederlandstalige, zelfgeschreven cursushandboeken.

Ander cursusmateriaal

Afhankelijk van de noden van de kandidaat wordt er extra cursusmateriaal voorzien. We denken hierbij aan een luchtvaartkaart Low-Air Belgium, een navigatieliniaal, een navigatiecomputer* en toegang tot voorbeeldexamenvragen.
*de navigatiecomputer zit niet standaard in het pakket, maar kan worden geleend van de school mits het betalen van een waarborg.

Test en examen

Gedurende de opleiding zal jouw progressie opgevolgd worden op geregelde tijdstippen. We doen dit aan de hand van verschillende progress tests. Deze vragenlijsten bevatten voorbeeldvragen over de pas gestudeerde leerstof en zijn een goede indicatie van wat je reeds beheerst en waar je nog wat extra moet studeren.

Op het einde van de opleiding organiseren we een reeks proefexamens, zodat je van elk vak al eens een examen hebt afgelegd vooraleer naar het officiële examen te gaan. Op deze proefexamens moet je ook 75% scoren en je kan maar naar het officiële examen gaan als je op elk vak voldoende hebt gescoord.

DGLV

Het officiële examen wordt georganiseerd door het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) in Brussel. De vijf examens (van elk vak één) moeten op één dag afgelegd worden. Je moet dus ook enkel examen afleggen van de specifieke vliegtuigvakken. De examens zijn van het type multiple choice en om te slagen moet je minstens 75% behalen. Bij inschrijving moet je een opleidingsattest kunnen voorleggen dat wij opmaken op het einde van de opleiding.

Klik op het logo hiernaast voor meer informatie over de inschrijvingsprocedure en contactgegevens van het DGLV.