Bridge course A/H > RPAS

 

Tijdens de brugcursus A/H naar RPAS leer je de specifieke vakken die nodig zijn voor het bewijs van bevoegdheid voor bestuurder van een drone. Een voorwaarde is uiteraard dat je reeds in het bezit bent van een EASA-vergunning in de vliegtuig- of helikoptercategorie.

Je moet de theoretische opleiding over de luchtvaartregelgeving, meteorologie, menselijke prestaties en communicatie niet meer volgen. Je bent ook vrijgesteld voor het theorie-examen over de vermelde vakken dat plaatsvindt in het DGLV. Alle andere voorwaarden voor het behalen van het bewijs van bevoegdheid blijven geldig.

Er is geen minimumvereiste voor wat betreft de lesuren, dit wordt in samenspraak met de kandidaat besproken. Een vijftieltal lesuren is een goed uitgangspunt.

Gelet op het kleine aantal kandidaten, organiseren we geen klassikale cursus. Dit is een individuele opleiding op maat van de kandidaat.

Inhoud van de opleiding

Algemene kennis van het luchtvaartuig
Vluchtprestaties en -planning (drone)
Navigatie
Operationele procedures (drone)
Vluchtbeginselen (drone)
Privacywetgeving

Cursushandboeken

De cursushandboeken voor deze brugcursus zijn opgesteld door EuroUSC-Benelux.

Ander cursusmateriaal

Afhankelijk van de noden van de kandidaat wordt er extra cursusmateriaal voorzien. We denken hierbij aan een luchtvaartkaart Low-Air Belgium, een navigatieliniaal, een navigatiecomputer* en toegang tot voorbeeldexamenvragen.
*de navigatiecomputer zit niet standaard in het pakket, maar kan worden geleend van de school mits het betalen van een waarborg.

Test en examen

Gedurende de opleiding zal jouw progressie opgevolgd worden op geregelde tijdstippen. We doen dit aan de hand van verschillende progress tests. Deze vragenlijsten bevatten voorbeeldvragen over de pas gestudeerde leerstof en zijn een goede indicatie van wat je reeds beheerst en waar je nog wat extra moet studeren.

Op het einde van de opleiding organiseren we een reeks proefexamens, zodat je van elk vak al eens een examen hebt afgelegd vooraleer naar het officiële examen te gaan. Op deze proefexamens moet je ook 75% scoren en je kan maar naar het officiële examen gaan als je op elk vak voldoende hebt gescoord.

Theorie-examen

Aangezien je reeds een geldige vliegtuig- of helikoptervergunning hebt, ben je vrijgesteld van de gemeenschappelijke vakken. De specifieke vakken worden getest tijdens het praktijkexamen RPAS. Het theorie-examen omvat een twintigtal meerkeuzevragen over de specifieke onderwerpen RPAS.

Klik op het logo hiernaast voor meer informatie over de inschrijvingsprocedure en contactgegevens van het DGLV.